DroitBelge.Net/Jobs: plate-forme d'annonces spécialisée dans les métiers juridiques (juristes, avocats, fiscalistes, paralegal...)

Job:

Jurist ambtenarenrecht (M/V)

24.08.18

Description de l 'entreprise / Law firm / Bedrijfsomschrijving:

VIVAQUA is een van de belangrijkste openbare waterbedrijven van België. VIVAQUA produceert drinkwater en zorgt voor de dienstverlening in verband met waterdistributie, beheer van de rioolnetten en strijd tegen de overstromingen.

VIVAQUA houdt zich in het Brusselse en Waalse Gewest bezig met de exploitatie en de ontwikkeling van installaties voor de winning, behandeling, aanvoer, opslag en distributie van drinkwater alsook van die voor sanering van afvalwater.

VIVAQUA stelt momenteel 1 400 mensen tewerk en biedt boeiende en uiteenlopende functies met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een aantrekkelijk salaris in een overheidsbedrijf.


VIVAQUA is in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op zoek naar een

JURIST AMBTENARENRECHT (M/V)


Description de la fonction / Functieomschrijving:

U maakt deel uit van het juridisch departement van de Algemene Directie.

U beheert de geschillen op het vlak van de Human Resources alsook het secretariaat van de sociale betrekkingen en de follow-up ervan.

De post is onmiddellijk beschikbaar.


Uw opdrachten

• U levert expertisewerk en verleent advies in juridische kwesties voor het domein geschillen ambtenarenzaken

• Met name

- helpt u als expert-jurist de secretaris van de beheersorganen en de operationele directies in het voornoemde domein

- behandelt u de tucht-, ontslag- en afzettingsdossiers en zorgt u voor de follow-up van de beroepsprocedures die worden ingesteld bij de Raad van State of de (gewone) rechtbanken

- helpt u uw hiërarchie met het secretariaatswerk in verband met de sociale betrekkingen

- geeft u VIVAQUA advies over de toepassing van de sociale wetgeving

- draagt u bij tot het juridisch toezicht door de veranderingen in de wetteksten en reglementen in de voornoemde domeinen te volgen, op zowel Europees, federaal, gewestelijk als lokaal vlak


Profil / Profiel:

- U beschikt over een master in publiek / administratief recht

- U hebt ten minste vijf jaar ervaring inzake geschillen ambtenarenzaken, als jurist in een gelijkaardige functie in de openbare sector of als advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht

- U hebt een grondige kennis van de wetteksten en reglementen alsook van de rechtspraak met betrekking tot de in te vullen functie. Kennis in verband met de intercommunales is een troef

- U hebt zin voor synthese

- U bent nauwkeurig, autonoom en oplossingsgericht

- U bent in staat uw werk te organiseren, rekening houdend met de verplichtingen en termijnen

- U beschikt over relationele en organisatorische kwaliteiten

- U hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en staat achter de waarden van de openbare dienstverlening

- U bent tweetalig (zowel schriftelijk als mondeling) Nederlands-Frans en bent in het bezit van een bewijs van taalkennis van Selor (artikel 8). Als u dat niet hebt, bent u bereid om het taalexamen af te leggen, want het bewijs van taalkennis is vereist om te worden aangeworven.Ons aanbod :

VIVAQUA biedt een interessante en gevarieerde functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn geschiedenis.

Een contractuele baan (arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) met een aantrekkelijk loon, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de vervoerskosten, ...).


Selectieprocedure:

- Selectie-examen: screening van het cv (er worden maximaal vijf kandidaten geselecteerd voor een mondeling examen)

- Mondeling examen: voor een beoordelingscommissie

Uiterste datum van inschrijving: 16 september 2018


Contact:

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog (en in ieder geval vóór de uiterste datum van inschrijving) uw motivatiebrief, volledig cv (bewijs van vijf jaar ervaring in het domein) en een kopie van uw diploma, van het bewijs van taalkennis van Selor en van uw identiteitskaart naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel of fax die documenten naar het nummer 02 518 84 54 of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

email : HR@vivaqua.be


Jurist
BrusselBookmark and Share
   

Retour à la liste

Nouvelle recherche ?

Annonceurs et recruteurs : placez votre annonce sur DroitBelge.net